یه چیزی توی دلمه که به هیچکس و هیجا نمیتونم مطرح کنم ، یه حسی ته دلمو قلقلک میده نمیدونم یه حس غریزی که خدا گذاشت تو وجود زنا (شایدم تو وجود آقایون هم باشه ...) ولی نمیدونم چرا دست پیدا کردن بهش گاهی وقتا برا بعضی آدما خیلی دور و دست نیافتنی میشه برا بعضی از آدما مثل نقل و نبات ریخته رو زمین (از زیادیش حالت تهوع گرفتن......) قدرشم نمیدونن!!!

یه حالت تزاد توم بوجود اومد از یه طرف دلم اون مسئله رو میخواد از یه طرف در مقابل سئوالات بقیه مجبورم به دروغ متوسل بشم تا حقیقت ناتوانیمونو لاپوشونی کنیم!!

خدایا مصلحتتو شکر.......