یکی از قشنگترین و زیباترین جاذبه های طبیعی استان لرستان یا بهتر بگم ایران! آبشار بیشه ست!!! که توی روستای بیشه پوران قرار داره ...

تعطیلات رو به قصد عزیمت به بیشه ظهر روز سه شنبه 14 خرداد به همراه آقای شوهر، مادر، برادر کوچیکه و تازه عروسش به سمت شهرستان دورود و اقامت در منزل عمو بزرگه آغاز کردیم جاده خیلی خیلی شلوغ بود مخصوصا نزدیک حرم امام (خدایی ملت خجسته ایی داریم چه خبر بود!...) به برکت حضور ملت خجسته نزدیک سه - چهار ساعت طول کشید تا به قم رسیدیم و حدود دو ساعت هم به علت بد خلقی های برادر کوچیکه معطل شدیم ولی بالاخره بعد از حدود هفت ساعت رسیدیم خونه عموم اینا، استقبال خیلی گرمی ازمون کردن بعد از خوردن شام رفتیم بابا غور (بام دورود) جای خوبی بود تمام شهر دورود زیر پات بود کلی با آقا سیا و پسر عموم والیبال بازی کردیم خیلی بهمون خوش گذشت ...

فرداش بعد از خوردن صبحانه تند تند وسایلمونو جمع کردیم راهی راه آهن شدیم آخه بعد از مذاکرات فراوان قرار شد مسیر رو با قطار طی کنیم تا ماشین. مثل کولی ها هر کس یه باروبنه ایی دست گرفت و سوار قطار شدیم 3-4 ایستگاه بیشتر نبود ولی کلی بهمون خوش گذشت ساعت 2 رسیدیم بیشه، سریع یه جا گرفتیمو وسایلمونو پهن کردیم سریع به سمت آبشار رفتیم خیلی خیلی جای قشنگی بود یه چندتا عکس گرفتیمو برگشتیم دوباره فردا صبحش با تجهیزات کامل رفتیم سمت آبشار، برای رسیدن به آبشار باید یه قسمتی رو از توی آب رد میشدیم کلی آب بازی کردیم و صخره ها بالا کشیدیم خیلی خوش گذشت بعد از آب بازی هم بعدازظهر با قطار راهی درود شدیم فردا بعدازظهرشم اومدیم خونمون.

اینم چندتا عکس از آبشار بیشه!