امروز بالاخره جناب برف خان قدم رنج فرمودنو پایین شهرم سفیدپوش کردن چند وقته بالاها داره میباره ولی این پائین مایئنا به جزء سوزو سرما  هیچ خبری نیست بالاخره چشمانمون به جمال آقای برف خان منور شد با اینکه هوا خیلی سرد شده ولی دیدن برف کلی نشاط و شادی بهمراه داره...(همه اینارو گفتم که برسونم بچه پائین شهرمو با قیمتای نجومی بالا شهر غریبم)

چند شبه پیش رفته بودیم پاساژ دنیای نور تو رسالت، یه فروشنده فوق العاده زرنگ یه کلاه تو سرم گذاشتن تا نوک پاهامو پوشش داد همه اش تقصیره مامان خانم بود یه دفعه جو گیر شدنو گول زبون چرب و نرم آقای استاد تمام فروشندگی رو خوردن!! داستان از این قراره که سیا برا خودش جلو جلو میرفت و من و مامان هم دوتایی با هم داشتیم مغازه هارو نگاه میکردیم که به یه کفش فروشی رسیدیم یه بوت سئوال کردم جناب فروشنده فرمودن 200 هزار تومن یکی دیگه گفتن 150 هزار تومن به مامان گفتم بیا بریم بیا... که آقای فروشنده افتاد دنبالمون بیان تو بیان فقط پا بزنید ببینید چیه اونوقت هر چقدر خواستید پول بدید گفتم نه مرسی عجله داریم ولی ول کن نبود مامان گفت بریم ضرر نداره خلاصه رفتیم و با کلی روضه خونی فروشنده یه بوت 150 هزار تومنیشو بهمون قالب کرد 55 هزار تومن اومدیم خونه دیدم به پام کوچیکه (بسکه حرف میزد من فقط یه لنگشو پا زدم فقط میخواستم خودمو به سیا برسونم) امشب دوباره با سیا رفتیم که عوضشون کنم شماره پامو نداشت مجبور شدم یه مدل دیگه بر دارم همونی که گفته بودن 200 هزار تومن با همون قیمت 55 هزار تومن برداشتم ولی اصلا ازش خوشم نمیاد به نظرم 20 تومن هم نمی ارزه! صد رحمت به کفشای میرزا نوروز!! فقط موندم چه راحت قیمت رو جنساشون میذارنو چه راحت قالب خلق ا... میکنن...