بعضی وقتا واقعا میمونم تو کار خودمون بیچاره خدا چی از دستمون میکشه! هر بنده ای هزارتا رنگ داره سریعتر از سرعت نور میتونه رنگ عوض کنه...!! 

از وقتی اومدم تو محیط کار با این خصلت آفتاب پرستی آدما بیشتر آشنا شدم آشنا که چه عرض کنم خو گرفتم! هر روز یه برخورد یه رفتار از آدمای دورو برم میبینم! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم هیچ وقت به ارباب رجوع مستقیم نه نگویم حتی اگر ۱۰۰ درصد مطمئن باشم اون کارشدنی نیست. بنده خدارو هی به روزاهای بعد و بعد حواله بدم تا بنده خدا خسته بشو دیگه دنبال کارو نگیره! نه مثل من ساده راست حسینی همون اول میگم به علت این و این و این نمیشه! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم دلخوریمو به زبون نیارم کینه به دل بگیرم ولی در ظاهر با طرف بگو بخند کنم! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم از پشت خنجر بزنمو روراست نباشم! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم حتی اگه حق با تو باشه باید سرتو خم کنی تا بالادست بزنه پس گردنت تا نفهمن نه بابا یه چیزایی حالیته! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم برای بقا (موندن در محیط کار) تن به هر خفتی باید داد. غرور. شخصیت. انسانیت هیچ معنی نداره! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم از زیر کار دررو ولی تعامل داشته باش!! 

امروز از همکاران مذکر محترم یاد گرفتم خیلی راحت میتونی قضیه اتفاق افتادرو تو روز روشن حتی با داشتن چندین شاهد طور دیگه ای جلوه بدی آب از آب هم تکون نمیخوره!  

 

 

پ.ن: امروز بالاخره بردنم مرکز یه جعبه شیرینی هم تهیه کرده بودن و مثلا قضیه فیصله پیدا کرد!!!