ما اکنون در دسترس نیستیم؛ لطفابعد از شنیدن صدای بوق پیغام بگذارید:


* اگر شما یکی از بچه های ما هستید؛ شماره ۱ را فشار دهید.

* اگر می خواهید بچه تان را نگه داریم؛ شماره ۲ را فشار دهید.

* اگر می خواهید ماشین را قرض بگیرید؛ شماره ۳ را فشار دهید.

* اگر می خواهید لباسهایتان را تعمیر کنیم؛ شماره ۴ را فشار دهید.

* اگر می خواهید بچه تان امشب پیش ما بخوابد؛ شماره ۵ را فشار دهید.

* اگر می خواهید بچه تان را از مدرسه برداریم ؛ شماره ۶ را فشار دهید.

* اگر می خواهید برای مهمانان آخر هفته تان غذا درست کنیم ؛ شماره ۷ را فشار دهید.

* اگر می خواهید امشب برای شام بیایید؛ شماره ۸ را فشار دهید.

* اگر پول می خواهید؛ شماره ۹ را فشار دهید.

*اما اگر می خواهید ما را برای شام دعوت کنید یا ما را به گردش ببرید یا با هم به مسافرت برویم، بگویید، ما داریم گوش می کنیم !!پ.ن 1: بچه ممکن برا پدر و مادرش خیلی عزیز باشه و همه شیطونیاشو بتونن تحمل کن ولی برای دیگران حد و حدودی داره!!

پ.ن2: این چند روزه که خونه مامان اینا هستم آیسان دائما پائین پیشمونه، بابای منو رسما دراورده، از سر و کولم بالا میره، کلی خورده فرمایش داره هیچ کس هم نباید براش انجام بده بجزء عمش (من فلک زده) (این دستشوئی بردنش خیلی ستمه...)

پ.ن 3: تا ساعت یک و دو نصف شب میمونه باید با دعوا و مرافه ببرمش تحویل پدر و مادر گرامش بدمش اونم جیغ میزنه و گریه میکنه کل ساختمونو میذاره تو سرش انگار عمش مرده!

پ.ن4: هر روز صبح خواب میمونم ...

پ.ن5: همیشه فکر میکردم بچه دارشم میذارمش پیش مامانم میرم سرکار ولی عمرا اینکارو کنم بیچاره مامانم...

پ.ن6: دیگه از دست آیسان خسته شدم به مامانم میگم کی سیا میاد من برم خونمون...

 پ.ن7: آخجون سیا تو راهه فردا میرسه...