حوصله ام سر رفت توی نت هیچ خبری نیست! سیا هم حسابی غرقه کتاب سینوهه شده حتی شام هم نمیخواد براش بیارم بد درگیر کتاب شده!!

فکر کنم همه رفتن مسافرت من که حدود یه ماه پیش داشتم برنامه ریزی میکردم برا مسافرت ( از آمازون، استانبول، دوبی، کیش و قشم، شروع شد تا به اصفهان ختم شد) که اونم کنسل شد !! آقا امشب میگه بریم ارومیه (شهرشون) اونم کی همین امشب تصمیم گرفته بدون اینکه بتونم اجازمو بگیرم(برای گرفتن مرخصی باید کلی مراحل طی کنی ) همیشه کارشه! برا همه چیز برنامه ریزی داره الا سفر!! منم کاملا برعکس سیا، برا هیچی برنامه ریزی ندارم الا سفر!! برا همین همیشه سر این مسئله مشکل داریم بعضی وقتا کوتاه میامو باهاش میرم ارومیه ولی بعضی وقتا تنها میره، این دفعه اصلا حوصله ارومیه رو ندارم دلم یه مسافرت درست و حسابی میخواد...