امروزم سیا اومد دم اداره دنبالم رفتیم یه کوچلو خرید کردیمو بعد رفتیم لحاف دوزی چون مامان دیروز برامون دو تا متکا سفارش داده بود (آقا سیا هوس متکا کردن تازه فهمیدن مزاجشون با بالشهای جهیزیم بعد دو سال جور در نمیاد!) رفتیم ببینیم سایز و نرمی و سفتیش باب میلمون هست یا نه! بعد از پسند نوبت بحث اقتصادیش رسید باورم نمیشه دو عدد متکا ناقابل شد سی و شیش و پونصد! تازه رویه نداشت باید میرفتیم براش رویه میخریدیم چون برا دم دست میخواستم گفتم رویه مخمل براش بگیریم چون ساتن داشتمو خیلی لیزو زود کثیف میشه! کل بازار خرید سمتمونو گشتیم تا بتونیم 2 متر مخمل بیابیم به سیا میگفتم من هر چی بخوام کیمیا میشه تخمشو ملخ هاپولو میکنه! بالاخره بعد کلی گشتن پیدا کردیم فروشنده میگه الهی به شادی استفاده کنید! من زیر لب میگم آقا متکا که به شادی نداره!! از خجالت و خنده سرخ شدیمو رفتیم به سمت لحاف دوزی.

2 متر مخمل شد یازده تومن که با پول لحاف دوزی کلا میشه چهل و هفت و پونصد!! تازه رویه تترون هم میخواد که دیگه امشب نگرفتیم، بردیم مخمل رو دادیم لحاف دوز میگه دو تومن دیگه بدید پول دوخت یادم رفته! گفتم حاجی کوتاه بیا دو تا متکا پنجاه تومن برامون در اومد نخواستیم سرمونو بذاریم روی سنگ سنگین تریم! یکی از پیرمردا که تو مغازه بود میگه نگو دخترم شما تازه کشتی تونو تو آب انداختید حالا حالاها باید خرج کنید، دوستش یه پلاستیک دارو نشونم میده میگه ببین این یه قوطی قرص ضعیفه شده پنجاه هزار تومن! من گفتم جانم! ضعیفه؟! میگه خانمم! این شد. بالاخره پول دوخت رو دیگه ندادیم گذاشتیم اومدیم ولی خدایی اونایی که درآمد پائینی دارن چه جوری زندگی رو میگذرونن!!


مد ، خلاقیت ، زوج بالش